575 200 025 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Reklamacje i zwroty

Zwroty:


Wszystkie produkty oferowane przez firme Deco-Wall są produktami dostępnymi (produkowanymi) wyłącznie na zamówienie Klienta.
Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiary wydruku oraz opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta
Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

Reklamacje:

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:                             Deco-Wall Daria Głowacka
                          Ul. Oswobodzenia 1,  40-403 Katowice   

Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@deco-wall.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc
Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt niewyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresieokreślonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy: 
Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biuro@deco-wall.pl bądź listownie na adres sklepu:
                                        Deco-Wall Daria Głowack
                           Ul. Oswobodzenia 1,  40-403 Katowice 

W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.


575 200 025

Odbiór osobisty

ul. Oswobodzenia 1
40-403 Katowice

© 2020 DecoWall Świat Pieknych Ścian : Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Oprogramowanie KQS.store : Realizacja KQSDesign.pl