575 200 025 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Regulamin sklepu

Najważniejsze punkty regulaminu:
 

§ 6 Reklamacje

6.1.         Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2.  Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

                       Deco-Wall Daria Głowacka

Ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

6.1.3.  Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@deco-wall.plW celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1      Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2.     Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.3.3.     Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza,   ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

6.1.4.  W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

6.2.         Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biuro@deco-wall.plbądź listownie na adres sklepu:

                             Deco-Wall Daria Głowacka

Ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.2.3.  Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.2.4.  Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Fototapety, szablony malarskie, naklejki, plakaty są produktami dostępnymi wyłącznie na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiary wydruku oraz opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta
7.2. Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje.

 
 
Pełna wersja regulaminu sklepu www.deco-wall.pl do pobrania w poniższym linku:
 
Pobierz Regulamin sklepu www.deco-wall.pl
 
Część przeglądarek przy pierwszym kliknięciu w link może uznać go za niewłaściwy. Proszę dodać certyfikat i kontynuować dalej celem pobrania regulaminu.
 

Polityka prywatności

           

1.   Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

2.  Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3.  Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

5.  Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

6.  Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

7.   Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień

Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: biuro@deco-wall.pl.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:

 

Deco-Wall Daria Głowacka

Al. Bolesława Krzywoustego 2/38, 40-870 Katowice

 

 

Polityka cookies

 

1.  Sklep internetow www.deco-wall.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

2.  Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3.  Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania danych na każdej podstronie.

4.  Sklep internetowy www.deco-wall.pl  wykorzystuje następujące pliki cookies:

a.       stałe,

b.      analityczne,

c.       zewnętrzne.

575 200 025

Odbiór osobisty

ul. Oswobodzenia 1
40-403 Katowice

© 2020 DecoWall Świat Pieknych Ścian : Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Oprogramowanie KQS.store : Realizacja KQSDesign.pl